Privacyverklaring van YogaVé

YogaVé vindt je privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens YogaVé verzamelt en hoe die gegevens worden gebruikt en beveiligd.

YogaVé is een yogadocente/yogastudio.

Deelnemers aan de lessen krijgen de mogelijkheid om zich via het reserveringsplatform Momoyoga (www.momoyoga.nl/YogaVe) in- en uit te schrijven voor lessen en te betalen voor lessen. YogaVé verzamelt hiervoor gegevens van de deelnemers. Die gegevens zijn nodig voor de klantenadministratie, voor het waarborgen van de kwaliteit van de lessen, om te voldoen aan fiscale boekhoudkundige en administratieve verplichtingen en voor verzekeringsdoeleinden.

YogaVé verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de onderneming.

YogaVé, gevestigd te 9800 Deinze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Sluiskouter 39, 9800 Deinze, tel. 0486 10 21 11.

Veerle Ost is de functionaris gegevensbescherming van YogaVé. Zij is te bereiken via info@yogave.be.

YogaVé verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van de diensten van YogaVé en omdat je die gegevens zelf hebt verstrekt via je account om lessen te reserveren.

Hoe worden je gegevens verzameld?

 • via Momoyoga, het reserveringsplatform om je in te schrijven voor een yogales of workshop
 • via de website/blog van YogaVé (www.yogave.be)
 • bij inschrijving op de nieuwsbrief van YogaVé via MailChimp
 • wanneer je zelf contact opneemt via e-mail of je e-mailadres achterlaat om gemaild te worden

Welke informatie houdt YogaVé bij?

 • je e-mailadres
 • je voornaam
 • je naam
 • je adres (enkel bij het aanmaken van een account in Momoyoga, voor verzekeringsdoeleinden)
 • je geboortedatum (enkel bij het aanmaken van een account in Momoyoga, voor verzekeringsdoeleinden)

Wat doet YogaVé met die informatie?

YogaVé gebruikt je naam, telefoonnummer en e-mailadres enkel voor de volgende doeleinden:

 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om je betaling af te handelen
 • om je reservering van een les te verwerken
 • om je de nieuwsbrief en/of reclamefolder van YogaVé toe te sturen
 • om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bv. bij wijziging van een lesmoment
 • om je te informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten

YogaVé geeft je informatie nooit door aan derden.

Je ontvangt geen reclame op je thuisadres; je adres dient enkel voor verzekeringsdoeleinden.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

YogaVé verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gezondheidsgegevens
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website en/of dienst van YogaVé heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. YogaVé kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

YogaVé raadt ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige werden verzameld, neem dan contact met YogaVé zodat die informatie kan worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

YogaVé verkoopt je gegevens niet aan derden en zal ze uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluit YogaVé een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. YogaVé blijft verantwoordelijk voor die verwerkingen.

Met volgende bedrijven heeft YogaVé een verwerkersovereenkomst:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door YogaVé. Dat kan door een verzoek te sturen aan info@yogave.be.

Beveiliging van je persoonsgegevens

YogaVé neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet correct beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@yogave.be.

Hoelang bewaart YogaVé je persoonsgegevens?

YogaVé bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je kunt je gegevens altijd zelf verwijderen via Momoyoga of een aanvraag doen om je account te verwijderen.


Versie: 25 mei 2018