Privacyverklaring van YogaVé

YogaVé vindt je privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring van Yogavé leggen we uit welke persoonsgegevens YogaVé verzamelt en hoe we die gebruiken en beveiligen.

YogaVé is een yogadocente/yogastudio

Deelnemers aan de lessen krijgen de mogelijkheid om zich via het reserveringsplatform Momoyoga in- en uit te schrijven en te betalen voor lessen. YogaVé verzamelt hiervoor gegevens van de deelnemers. Die gegevens hebben we nodig:

 • voor de klantenadministratie,
 • voor het waarborgen van de kwaliteit van de lessen,
 • om te voldoen aan fiscale boekhoudkundige en administratieve verplichtingen,
 • en voor verzekeringsdoeleinden.

YogaVé, gevestigd te 9800 Deinze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring van YogaVé.

Hoe verwerken en verzamelen we je gegevens?

YogaVé verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de onderneming. YogaVé verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van de diensten van YogaVé. Deze gegevens heb je zelf verstrekt via je account om lessen te reserveren.

 • Contactgegevens: Sluiskouter 39, 9800 Deinze, tel. 0486 10 21 11.
 • Veerle Ost is de functionaris gegevensbescherming van YogaVé. Je kunt Veerle per e-mail bereiken.

We verzamelen je gegevens op de volgende manieren:

 • via Momoyoga, het reserveringsplatform om je in te schrijven voor een yogales of workshop,
 • via de website/blog van YogaVé,
 • bij inschrijving op de nieuwsbrief van YogaVé via MailChimp,
 • wanneer je zelf contact opneemt via e-mail of je e-mailadres achterlaat om gemaild te worden.

Welke informatie houdt YogaVé bij en wat doen we ermee?

YogaVé verzamelt de volgende gegevens:

 • jouw e-mailadres,
 • je voornaam en naam,
 • adres (enkel bij het aanmaken van een account in Momoyoga, voor verzekeringsdoeleinden),
 • en geboortedatum (enkel bij het aanmaken van een account in Momoyoga, voor verzekeringsdoeleinden).

YogaVé gebruikt je naam, telefoonnummer en e-mailadres enkel voor de volgende doeleinden:

 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
 • je betaling af te handelen,
 • jouw reservering van een les te verwerken,
 • de nieuwsbrief en/of reclamefolder van YogaVé toe te sturen,
 • te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij wijziging van een lesmoment,
 • te informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten.

YogaVé geeft jouw informatie nooit door aan derden. Je ontvangt ook geen reclame op je thuisadres. Je adres dient enkel voor verzekeringsdoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken die YogaVé gebruikt

​YogaVé gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

YogaVé gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en ze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over die cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

YogaVé verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gezondheidsgegevens,
 • en gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

De website en/of dienst van YogaVé heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. YogaVé kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. YogaVé raadt ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd zijn dat persoonlijke gegevens over een minderjarige werden verzameld zonder die toestemming? Neem dan contact met YogaVé. Die zal de informatie vervolgens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

YogaVé verkoopt je gegevens niet aan derden. YogaVé zal die gegevens bovendien uitsluitend verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluit YogaVé een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. YogaVé blijft verantwoordelijk voor die verwerkingen.

YogaVé heeft een verwerkersovereenkomst met:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ten slotte kun je ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door YogaVé. Dat doe je door een verzoek te sturen per e-mail.

Beveiliging van je persoonsgegevens

YogaVé neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet correct beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op.

Hoelang bewaart YogaVé je persoonsgegevens?

YogaVé bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor ze je gegevens verzamelt.

Je kunt je gegevens altijd zelf verwijderen via Momoyoga of een aanvraag doen om je account te verwijderen.


Versie: 25 mei 2018