Kleuteryoga

Kleuters zijn bijzonder leergierig en gaan heel actief op ontdekking in de wereld rondom hen. Tal van prikkels komen daarbij op hen af: thuis, op school, in de buitenschoolse opvang, via tv of de tablet …

Beetje bij beetje komen ze in aanraking met grenzen en leren ze die grenzen af te tasten. Naarmate ze groeispurten maken, krijgen ze ook alsmaar meer voeling met hun emoties en hun eigen ikje. En dan gebeurt het wel eens dat hun ikje in botsing komt met hun omgeving.

Kleuteryoga helpt je kleuter omgaan met die prikkels.

hand drawing cartoon character happy kids

Tijdens een lesje kleuteryoga gaan we op een speelse manier na hoe we ons voelen, in ons hoofdje en in ons lijfje, en hoe we ons ikje kunnen zijn zonder al te veel prikkels. We trekken op avontuur en leren aan de hand van ontspannende bewegingen, ademhalingsoefeningen en een op maat van kleuters aangepaste vorm van meditatie opnieuw rust en balans te vinden.

Een lesje is aangepast aan de belevingswereld van 3- tot 6-jarigen en is steeds uitgewerkt rond een thema waarbij we voeling willen krijgen met alle emoties die we – ook al op deze jonge leeftijd – kunnen ervaren: blijheid, verdriet, boosheid, angst …

In tegenstelling tot yoga bij volwassenen betekent yoga voor kleuters absoluut niet dat we stilzitten! We springen, zingen, dansen, lachen, knutselen … Beweging en inspanning worden afgewisseld met rust en ontspanning. De yogahoudingen zijn telkens uitgewerkt op maat van kleuters: we maken ons zo klein als een muisje, brullen als een leeuw, grommen als een beer, gekken als een aap, zoemen als een bij, fladderen als een vlinder …

Elk lesje eindigt met een moment van rust: een aangepaste vorm van meditatie waarin kleuters en jonge kinderen even kunnen navoelen en tot zichzelf kunnen komen. Zo leren kleuters al op deze jonge leeftijd kennismaken met yoga en de yogafilosofie.

Lesmomenten vind je onder Lessen.