Wat is yoga?

Hieronder beantwoord ik graag de vraag: Wat is yoga? Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent juk. Een juk is een houten werktuig dat vroeger werd gebruikt om een last te dragen, zoals emmers met water. Ook ossen werden met een juk voor een kar gespannen en in het gareel gehouden.

Yoga laat zich in bredere zin omschrijven als verbinden, verenigen en evenwicht brengen. Door het beoefenen van yoga breng je wat niet in balans is weer in evenwicht. Yoga vergroot je draagkracht, het verenigt je lichaam, geest en ziel, en geeft je meer inzicht, vergroot je lichaamsbewustzijn en brengt innerlijke rust.

Terwijl de Bhagavad Gita voor velen de belangrijkste tekst is over yoga, vormen de yogasoetra’s van Patanjali het standaardwerk. Yoga komt volgens Patanjali in essentie neer op het meester worden van je gedachten en je geest. Uiteindelijke bedoeling is om een staat van rust te bereiken.

Wat is yoga? YogaVé in Deinze beantwoordt deze vraag graag

Wat is yoga?

Yoga is geen religie maar een eeuwenoude levensfilosofie met wortels in India. De asana’s die je in yoga beoefent, zijn slechts een onderdeel van het achtvoudige pad. Dat pad leidt uiteindelijk naar samadhi, de zogenaamde verlichting of gelukzaligheid:

  1. yama’s staan voor de vijf onthoudingen: geen geweld, niet liegen, niet stelen, geen energieverspilling en geen hebzucht
  2. niyama’s verwijzen naar de vijf voorschriften: reinheid, tevredenheid, soberheid, zelfbeschouwing en overgave aan iets groters dan onszelf
  3. asana’s zijn de yogahoudingen die helpen om ons beter te concentreren en makkelijker stil te zitten (‘asana’ betekent ‘zitten’)
  4. pranayama staat voor het beheersen van onze ademhaling en bij uitbreiding onze gedachten
  5. pratyahara staat voor het uitschakelen van de zintuigen
  6. dharana staat voor concentratie
  7. dhyana staat dan weer voor meditatie
  8. samadhi ten slotte betekent volledige overgave en integratie

Yoga is een ontdekkingstocht naar het innerlijke om opnieuw voeling te krijgen. Yoga gaat deel uitmaken van je leven. Conclusie: je doet niet aan yoga, je belééft yoga, op en naast de mat.

Voordelen van yoga

Yoga heeft ontzettend veel voordelen. Intussen wordt wat yogabeoefenaars al lange tijd weten ook ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

  • Fysiek verbetert yoga je houding en spierkracht, het verstevigt je gewrichten, bevordert  je veerkracht en versnelt de stofwisseling …
  • Psychisch zorgt yoga voor mentale kracht, het brengt je in contact met je diepste zelf waardoor je bewuster in het leven staat, het geeft energie, verhoogt de concentratie, verbetert de nachtrust, gaat stress tegen en creëert  innerlijke rust …

Yoga omvat vele stijlen

De vraag ‘Wat is yoga’ kan niet zomaar beantwoord worden door te verwijzen naar één stijl, want er zijn er verschillende. De bekendste yogastijl is hatha yoga. Die bestaat voornamelijk uit asana’s (lichaamshoudingen) en pranayama (ademhalingstechnieken). Hatha yoga vormt de basis van vele andere soorten yoga. Daaronder bevindt zich de alignment-based anusara yoga. En dat is de yoga die YogaVé geeft.