Wat is yoga?

Het woord ‘yoga’ komt uit het Sanskriet en betekent juk. Een juk is een houten werktuig dat vroeger werd gebruikt om een last zoals emmers met water te dragen. Ook ossen werden met een juk voor een kar gespannen en in het gareel gehouden.

Yoga laat zich in een bredere betekenis omschrijven als verbinden, verenigen, evenwicht brengen. Door het beoefenen van yoga breng je weer evenwicht tussen dat wat in onbalans is. Yoga vergroot je draagkracht. Yoga verenigt lichaam, geest en ziel. Yoga geeft meer inzicht, vergroot het lichaamsbewustzijn en brengt innerlijke rust.

De Bhagavad Gita is voor velen de belangrijkste tekst over yoga. De yogasoetra’s van Patanjali vormen het standaardwerk over yoga. In essentie komt yoga volgens Patanjali neer op het meester worden van je gedachten, je geest, om in een staat van rust te komen.

Yoga is geen religie, maar een eeuwenoude levensfilosofie met wortels in India.
De asana’s die je in yoga beoefent, zijn slechts een onderdeel van het achtvoudige pad met als uiteindelijke doel samadhi, de zogenaamde verlichting of gelukzaligheid:

  • de yama’s staan voor de vijf onthoudingen: geen geweld, niet liegen, niet stelen, geen energieverspilling en geen hebzucht
  • de niyama’s verwijzen naar de vijf voorschriften: reinheid, tevredenheid, soberheid, zelfbeschouwing en overgave aan iets groters dan onszelf
  • de asana’s zijn de yogahoudingen die helpen om ons beter te concentreren en makkelijker stil te zitten (‘asana’ betekent ‘zitten’)
  • pranayama staat voor het beheersen van onze ademhaling en dus onze gedachten
  • pratyahara staat voor het uitschakelen van de zintuigen
  • dharana staat voor concentratie
  • dhyana staat voor meditatie
  • samadhi betekent volledige overgave/integratie

Je doet niet aan yoga, je belééft yoga, op en naast de mat.
Yoga is een ontdekkingstocht naar het innerlijke om opnieuw voeling te krijgen. Yoga gaat deel uitmaken van je leven.

De voordelen van yoga zijn legio en intussen wordt wat yogabeoefenaars al lange tijd weten nu ook ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Fysiek verbetert yoga je houding en spierkracht, verstevigt het je gewrichten, bevordert het je veerkracht, versnelt het de stofwisseling …

Psychisch zorgt yoga voor mentale kracht, brengt het je in contact met je diepste zelf waardoor je bewuster in het leven staat, geeft het energie, verhoogt het de concentratie, verbetert het de nachtrust, gaat het stress tegen, creëert het innerlijke rust …

Yoga omvat vele stijlen. De bekendste yogastijl is hatha yoga, die voornamelijk uit asana’s (lichaamshoudingen) en pranayama (ademhalingstechnieken) bestaat. Hatha yoga vormt de basis vele andere soorten yoga, waaronder de alignment-based anusara yoga die gegeven wordt door YogaVé.